Cennik

Pokoje 2, 3, 4 osobowe

Cena od 45 zł za osobę za dobę,

ustalane w zależności od terminu, wielkości pokoju i długości pobytu.

Cena za Domki Letniskowe do uzgodnienia telefonicznie

 

Po rezerwacji pobierana jest zaliczka w wysokości 200 zł.

Konto w Millenium Bank
22 1160 2202 0000 0000 6820 0138

Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14:00, a kończy o godz. 10:00.

Przed dokonaniem rezerwacji oraz przyjazdem bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminami. Dziękujemy.

REGULAMIN DLA POKOI OLIWIA

REGULAMIN POBYTU GOŚCI W POKOJACH GOŚCINNYCH „OLIWIA”

1. Ogólne

Dokonanie opłaty za pobyt w dniu przyjazdu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Zakwaterowanie następuje od godz. 14:00 do 22:00 w dniu przyjazdu wykwaterowanie od godz. 08:00 do godz. 10:00 w dniu wyjazdu,

2. Opłaty

 • Należność za pobyt pomniejszona o wpłaconą zaliczkę pobierana jest w dniu przyjazdu.
 • W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w zarezerwowanym przez Państwa terminie, z przyczyn niezależnych od nas, pobrana za pobyt należność nie podlega zwrotowi.
 • Ponadto dodatkowo pobierana jest opłata miejscowa uchwalona przez Radę Miejską miasta Władysławowo.

3. Pokoje gościnne i czystość

 • W momencie, gdy otrzymujecie Państwo od nas klucz do pokoju, stajecie się gospodarzami tego pokoju. Prosimy o zachowanie porządku i czystości zarówno w pokoju jak i w oddanej do Państwa dyspozycji łazience.
 • Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych podczas pobytu. W przypadku wyrządzenia szkód w tym obiekcie Klient zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce właściciela.
 • W pokojach obowiązuje zakaz przemieszczania mebli.
 • W przypadku zgubienia kluczy do pokoi goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł.
 • Zgodnie z ustawą Ministerstwa Środowiska o odpadach z dnia 14 grudnia 2012, prosimy o segregowanie śmieci.
 • Klienci zobowiązani są do utrzymywania obiektu w stanie zastanym oraz do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00.
 • W dniu wykwaterowania prosimy o ściągnięcie pościeli z łóżek.

4. Palenie papierosów oraz wprowadzanie zwierząt:

 • Ze względu na komfort Państwa i naszych obecnych oraz przyszłych Gości w obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia, palenie jest dozwolone na balkonach i na zewnątrz budynku.
 • Prosimy również o nie wprowadzanie zwierząt na teren domu i posesji.

5. Prawa i obowiązki Pokoi Gościnnych Oliwia:

 • Pokoje „Oliwia” nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości oraz rzeczy wartościowe bądź pieniądze, pozostawione przez Gości w pokoju.
 • Pokoje „Oliwia” świadczą usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem (kwatera prywatna).
 • Pokoje „Oliwia” mają obowiązek zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę, warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu, zachowania tajemnicy informacji o gościach oraz sprawność urządzeń technicznych.

ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU!!!

REGULAMIN UŻYTKOWANIA DOMKÓW LETNISKOWYCH OLIWIA

 1. Goście przebywający w domku letniskowym Oliwia, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku. Przez cały okres pobytu obowiązuje zasada uszanowania dobrosąsiedzkich stosunków.
 2. Na obiekcie obowiązuje cisza nocna 22:00-07:00.
 3. Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są osoby zameldowane.  W domku może zamieszkiwać maksymalnie 5 osób.
 4. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia wyjazdu. W szczególnych przypadkach można ustalić (telefonicznie) inne godziny.
 5. Rezerwacja domku nastąpi po wpłacie zadatku stanowiącego 30% całej należności. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu. Pozostałą część należności plus opłata miejscowa uchwalona przez Radę Miejską miasta Władysławowo, jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia do domku (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Obowiązuje kaucja w wysokości 400 zł za domek, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu.
 6. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.
 7. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim; domek nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji.
 8. Domki są przekazywane gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez właściciela. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku przez właściciela.
 9. W domkach obowiązuje zakaz przestawiania mebli.
 10. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania umowy najmu.
 11. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia, prosimy  Gości o natychmiastowe poinformowanie właściciela, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg  kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 12. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i  za wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 13. Za rzeczy pozostawione w domku właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 14. Przebywanie psów na terenie domku dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym i musi być ustalona z właścicielem obiektu.
 15. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domku (środki pieniężne, biżuterię, dokumenty).  Miejsce postojowe przy domku jest miejscem niestrzeżonym, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 16. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia domku, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym właściciela i żądania podjęcia środków zaradczych.
 17. Ze względu na drewnianą konstrukcję domku należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny, grill),  nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych  lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe. ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w domku urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku. Prosimy o nie rozpalanie grilla na tarasie domku.
 18. Na terenie działki obowiązuje zakaz palenia ognisk.
 19. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 20. Właściciel  zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu domku przez Gości, nie przestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających  w rażący sposób wypoczynek innym sąsiadom.
 21. W dniu wynajęcia domku domek jest posprzątany. Uprzejmie proszę o oddanie go w takim samym stanie.
 22. Za dewastację domków użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami.
 23. Zgodnie z ustawą Ministerstwa Środowiska o odpadach z dnia 14 grudnia 2012, prosimy o segregowanie śmieci.

 

Życzymy przyjemnego wypoczynku
Właściciele Domków Oliwia

Do zobaczenia wkrótce!